De kastanjes die er nu staan zijn allemaal ziek. Kortgeleden zijn al 33 kastanjebomen gekapt uit veiligheidsoverwegingen. Als de overgebleven bomen dadelijk weer bladeren krijgen neemt het risico op instabiliteit sterk toe. Het is dus noodzakelijk om voor die tijd de bomen stevig te snoeien of ze te kappen.

Eind maart verwijderen we alle nog overgebleven kastanjebomen. De werkzaamheden starten op 29 maart en duren 3 dagen. We kunnen de werkzaamheden dus iets eerder dan verwacht uitvoeren.

Tijdelijke bomen

In de buurt van de Sint-Jan zijn mogelijk vleermuizen. Zij hebben bomen nodig om hun weg te vinden naar het Bossche Broek. Tegelijk dragen de bomen ook bij aan het groene karakter van het plein. We plaatsen daarom tussen de Choorstraat en de Triniteitstraat 12 bomen van 5 meter hoog in bakken.

Archeologie

Om de nieuwe bomen in het najaar te kunnen planten moet er ook gegraven worden. De Parade is een archeologisch monument. Dit betekent dat als er dieper dan 50 cm wordt gegraven archeologisch onderzoek verplicht is. Dit geeft ons de mogelijkheid om de komende maanden op een aantal plaatsen onderzoek te doen naar de geschiedenis van het plein.

Meer informatie over de aanplant van 122 nieuwe bomen op de Parade vindt u op www.denbosch.nl/parade.