Het Rodenborch-College bouwt een nieuwe school aan de Grote Vlietlaan in de Groote Wielen in

Rosmalen. Daarom passen we de oversteekplaats op het Laaghemaal aan.

Er komt een rotonde met een fietsoversteek. Hierdoor ontstaat voor de fietsers een veilige oversteek en gaat de snelheid van het autoverkeer op het Laaghemaal omlaag. De locatie van de rotonde is ter hoogte van de huidige T- aansluiting van de Thorbeckeborch en in het verlengde van het Rietpad (fietspad langs toekomstige Rodenborch College en de entree van de Gryphons.

Voordat het nieuwe Rodenborchcollege in gebruik genomen wordt, zorgen we dat de werkzaamheden van de nieuwe rotonde klaar zijn.