De ‘Kleurencirkel A59’ boven de tunnelbak van de A59 bij Maliskamp/Rosmalen- Oost wordt in de week van 19 tot en met 23 april 2021 volledig vernieuwd. Het door Ignace Schretlen ontworpen kunstwerk uit 2013, dat zich midden op een rotonde bevindt, raakte door aanrijdingen en slijtage beschadigd. De renovatie wordt gerealiseerd door kunstenaar Charles Popelier, één van beide kunstenaars, die het kunstwerk zeven jaar geleden ook hebben geschilderd.

De ‘Kleurencirkel A59’ is het enige kunstwerk in de openbare ruimte van Ignace Schretlen uit Maliskamp. Het is ruim 53 vierkante meter groot en bestaat uit 22 in elkaar overlopende kleurvlakken. De uit 1080 geselecteerde kleuren zijn zowel op elkaar als op de omgeving afgestemd.

De ‘Kleurencirkel A59’ waaronder en waaromheen druk verkeer rijdt fungeert als tegenpool van het vlakbij gelegen bronzen ‘Wiel van Rosmalen’ (1992) van Armando (1929-2018), wat als het ware op de zandverstuiving tot stilstand is gekomen. Het paars-roze bevindt zich in de richting van de Bernadettekerk (Maliskamp).

Aan de aanleg ging een moeizaam tracé van vele jaren vooraf, waarbij zeven partijen betrokken waren. Maar na de aanleg van de ‘Kleurencirkel A59’ raakten de gebruikers van de rotonde al snel vertrouwd met dit kunstwerk, dat het best bekeken kan worden door er een rondje omheen te rijden.

De renovatie wordt bekostigd door de BAM, die tot en met 2020 het tracé van de A59 op deze plek beheerde. Per 1 januari 2021 is het beheer overgenomen door Rijkswaterstaat in opdracht van de Provincie Noord-Brabant.