Met pijn in ons hart moeten wij hierbij helaas mededelen dat Triathlon Rosmalen dit jaar niet doorgaat.
De wedstrijd is verplaatst naar 19 juni 2022.
We hebben er alles aan gedaan om dit jaar een mooie wedstrijd te organiseren.
Helaas hebben we uiteindelijk toch moeten concluderen dat het voor dit jaar geen haalbare zaak is.
Uiteindelijk heeft dit besluit alles te maken met de extreme onzekerheid die er op dit moment nog is voor de aankomende weken/maanden.

Alle deelnemers en vrijwilligers zijn inmiddels via de mail op de hoogte gebracht over dit nieuws.
Hierin wordt verder ingegaan op onze afwegingen over het wel/niet verplaatsen en uiteraard ook over het verzetten naar 2022 en verdere administratieve zaken.

Wij realiseren ons maar al te goed dat dit voor iedereen een teleurstellend bericht is.
Wij hopen jullie volgend jaar alsnog tijdens een fantastische comeback te mogen verwelkomen.