Het speelplein bij de Brede Bossche School in de Hambaken wordt vernieuwd. Alle jeugd uit de wijk kan er voortaan elke dag terecht om te sporten en elkaar te ontmoeten.

Op vrijdag 21 mei vondt van 8.45 tot 14.00 uur de feestelijke opening plaats aan het Wielsem 1. Na de officiële opening zijn er verschillende workshops. Wereldkampioen straatvoetbal Nasser El Jackson, voormalig basketbal-international Henk Pieterse en Youssef Noudri van HambakenConnect leiden deze.

Op het asfalt van het schoolplein bij kindcentrum de Duizendpoot komt een kunstgrasveld. Er kan elke dag tot 19.00 uur worden gespeeld en gesport. HambakenConnect organiseert komende maand samen met de Brede Bossche School, bewoners en andere partners uit de wijk activiteiten voor de jeugd. Meer informatie hierover is vanaf 21 mei te vinden op de website van HambakenConnect.

Opknappen nog twee speelplekken

Nog voor de zomer worden nog twee centrale speelplekken in de wijk Hambaken opgeknapt. Bij basisschool de Spingplank zijn we al hard aan de slag. Dit speelplein is straks ook toegankelijk na schooltijd. Er komt o.a. een klimparcours, plukfruit, een klimwand, een moestuin en een hut. Verder wordt het verouderde druk bezochte speelterrein tussen Smaragd en Trompet helemaal gepimpt en krijgt banners. Dit gebeurt op uitdrukkelijke wens van de jeugd. Die heeft meegedacht over de slogans voor op de banners. Die benadrukken de aspecten kleurrijk, sterk, toekomst en Hambaken.

Foto’s : Henk van Esch