De gemeente moet het tarief van de transferia verhogen. Dat is de uitkomst van een recente uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Het gaat om een rechtszaak die was aangespannen door Q-park. Dit bedrijf vond dat er door het lage transferiumtarief sprake was van oneerlijke concurrentie voor hun parkeergarages in de binnenstad.

De transferia dragen bij aan een bereikbare, beter economisch functioneren en leefbare binnenstad. De hoogte van het tarief is daarbij belangrijk. Het CBb bevestigt dit in haar uitspraak. Juist met het tarief kunnen we bezoekers verleiden op transferia te parkeren als alternatief voor het parkeren in de binnenstad. CBb concludeert dat parkeren op transferia niet tegen kostprijs hoeft te worden aangeboden.

Tegelijkertijd stelde CBb dat we €140.000 schadevergoeding moeten betalen aan Q-park. Ook moeten we het tarief voor de transferia vanaf 1 juli 2021 elk jaar indexeren. We stellen nu een tarief vast van €4,50 per dag. Dat is € 0,09 hoger dan op basis van de uitspraak zou moeten. Door het tarief nu op €4,50 vast te stellen, voorkomen we waarschijnlijk dat we het volgend jaar weer moeten verhogen.