De Wijk- en buurtmonitor 2020 is verschenen. Hierin staat hoe het gaat met wijken, dorpen en buurten in ’s-Hertogenbosch. En hoe zij zich ontwikkelen. Elke twee jaar maakt de gemeente de Wijk- en buurtmonitor. Deze is nu voor het eerst op een interactieve manier te bekijken. Er staan zowel objectieve gegevens in (zoals cijfers van de politie) als meer subjectieve gegevens (zoals de beleving van inwoners).

De volgende thema’s komen aan bod: werk & leren, welzijn, samenleven, leefomgeving en veiligheid. De komende tijd bespreken we per wijk. We voeren die gesprekken met wijk- en bestuursraden, vrijwilligers en werkers in de wijk.

De Wijk en buurtmonitor 2020 is online te bekijken. Ga voor meer informatie en uitleg naar de pagina Wijk- en Buurtmonitor.

Let op: op dit moment is het alleen mogelijk de monitor via een desktopcomputer te bekijken.