Een van de bewoners in Maren Kessel -Joep van der Plas- had gisteren gebeld met Waterschap Aa & Maas en om advies gevraagd i.v.m. een noodplan, gericht op bewoners die benedendijks last gaan krijgen van het hoge water. Joep: “Ik werd doorverwezen naar de gemeente Oss om aldaar zandzakken aan te vragen. Ik was de eerste beller. Ze wisten er even geen raad mee maar ik zou worden terug gebeld”. We wonen aan de binnendijk en hebben beneden een souterrain staan. Inmiddels hebben we gistermiddag 20 zandzakken gekregen per woning!

Inmiddels de zandzakken samen met plastic tegen de onderbouw gelegd in de hoop om het water tegen te houden. Natuurlijk veel te weinig zandzakken gekregen maar de gemeente Oss is hier ook nog niet op ingesteld omdat bij het laatste kritische hoge water in 1995/1996 in Maren Kessel en Lith nog niet onder de gemeente Oss viel.

Inmiddels staat het water op 439 cm en gaat naar verwachting nog 2 meter! stijgen tot 609 cm.

Foto’s : Joep van der Plas