Op de plek in de Raadhuisstraat die nu gesloopt is, hebben diverse bedrijven hun sporen verdiend en bij de meeste Rosmalenaren is het niet bekend dat in 1971 M.J. (Ties) Verhoeven met de bouw van een showroom voor zijn DAF-autobedrijf was begonnen, dat door de burgemeester van Rosmalen, Jan Molenaar, werd geopend.
(Met dank aan Jos Verhoeven voor de 2 foto’s)

Op 1 januari 1979 heeft ALDI het pand overgenomen en heeft het postkantoor van Rosmalen ook nog vele jaren in het pand gezeten.

In het najaar zal door Hoedemakers Bouw en Ontwikkeling worden begonnen met het bouwrijp maken voor de 37 appartementen, waarmee Hoedemakers een passende verbinding wil maken tussen het winkelcentrum aan de ene, en de woonwijk aan de andere kant.

Tekst en foto’s Ted van der Loo