Op donderdag 5 augustus om 16.00 uur heeft burgemeester Jack Mikkers in het Stadhuis uit naam van de Minister van Defensie het Mobilisatie Oorlogskruis -toegekend aan wijlen de heer H.H. Maas (1907-1984)- uitgereikt aan zijn dochter, mevrouw Paashuis-Maas.

Dienstplichtig korporaal H.H. Maas -afkomstig uit ’s-Hertogenbosch- was in 1927 gelegerd bij het Korps Pontonniers en Torpedisten en tijdens de mobilisatietijd (1939) tot en met het einde van de bezettingsstrijd in mei 1940 gelegerd bij het Korps Motordienst.

Het Mobilisatie Oorlogskruis wordt verleend als blijk van respect en waardering voor de inzet onder buitengewoon moeilijke omstandigheden.

Foto’s: Henk van Esch