Op 12 september a.s. zal de Bossche binnenstad weer het werkterrein zijn van vele vrijetijdskunstenaars uit het gehele land. Want alweer voor de 31e keer wordt dit evenement door de stichting “Bossche Amateur Schilderdag” georganiseerd. Om het publiek meer bij het evenement te betrekken, zal de dag om 17.00 uur worden afgesloten met een expositie van de op deze dag gemaakte werken in de Visstraat. Bovendien wordt dan de “BAS prijs” uitgereikt voor het beste werk wat op deze dag wordt gemaakt. Dit vanwege de 31e BAS-dag.

Vrijetijdskunstenaars die nog aan deze dag willen deelnemen, moeten zich vóór 5 september a.s. opgeven bij onze penningmeester, tel. 073- 613 72 25, of uw e-mail adres sturen aan wi.rijt@planet.nl met vermelding van naam, adres, postcode en woonplaats voor de administratie. Van hem krijgt u dan alle nodige informatie. Uw aanmelding is noodzakelijk i.v.m. de horecafaciliteiten die wij u bieden. Hiervoor vragen wij een geringe onkostenvergoeding van € 12,- per persoon. Als u zich hebt aangemeld, wordt u op 12 september tussen 10.00 en 11.00 uur verwacht bij de informatiebalie, die duidelijk herkenbaar in de Visstraat is opgesteld. Hier ontvangt u uw deelnemerskaart en zonodig een bijdrage voor parkeerkaart..

Een deskundige jury zal de werken vanaf 17.00 uur in de Visstraat beoordelen. En behalve op vele kunstenaars rekenen we ook op vele belangstellenden.

Mocht u nog meer willen weten, bel dan onze voorzitter H. Hendrix, 06-54 29 57 01 of Wil van der Rijt 073-613 72 25 secretaris/penningmeester van de BAS.