Vinkels Vakmanschap Anno 2020

Na de Tweede Wereldoorlog was uitgebreide restauratie noodzakelijk. Daar was echter geen geld

voor en dus werd de molen afgebroken. De nog bruikbare delen werden in 1964 verkocht en

gingen per schip naar de Verenigde Staten. Met de onderdelen werd een nieuwe molen gebouwd

in Holland, Michigan.

De inwoners van Vinkel verlangden rond 2009 naar hun molen. ‘De molenaar uit Holland heeft

een aantal nachten wakker gelegen toen wij contact opnamen en vertelde dat we onze molen

terug wilde’, grapte Erik van der Lee. Het terugkrijgen van de molen bleek geen optie, dus werd

het plan geopperd om een replica te bouwen. De bouw daarvan werd vorig jaar afgerond.

Zondagmiddag 19 september heeft het bestuur van Stichting De Vinkelse Molen het boek

‘De Vinkelse Molen, Vinkels Vakmanschap Anno 2020’ gepresenteerd aan genodigden.

Precies een jaar na de officiële opening van De Zwaan.

Een groot deel van de vrijwilligers was aanwezig en er werd door het bestuur in het zonnetje

gezet. Voorzitter Ebert van Wanrooij overhandigde een boek aan een speciale gast:

Alisa Crawford, de molenaar van De Zwaan in Holland Michigan.

In het boek komen vele vrijwilligers aan het woord over wat de molen voor hen betekent. ‘Het is

een ode aan de vrijwilligers met mooie foto’s, anekdotes en verhalen’, vertelde auteur Edward

van den Bosch. Ook de verrassend rijke geschiedenis van het bouwwerk komt voorbij.

Wie graag een exemplaar van het boek wil kopen, kan dat aanvragen via info@vinkelsemolen.nl.