Acht bedrijven en inwoners kunnen aan de slag om hun voorstel over een zonneveld verder uit te werken. Alle plannen samen gaan nu uit van circa 50,5 hectare aan zonnevelden. Eind vorig jaar hebben deze partijen een idee voor een zonneveld-projecten ingediend. Zij kunnen nu aan de slag met de verdere ontwikkeling van de zonnevelden, waarbij de eerste stap de haalbaarheidsfase is.

De plannen kwamen na een oproep van de gemeente. Hierbij gaat het om zonnevelden op gronden buiten de Duurzame Polder. De plannen voldoen aan eisen die we vooraf hebben vastgesteld. Denk dan aan haalbaar- , uitvoerbaar- en inpasbaarheid in het landschap. Het gaat om de volgende gebieden:

4 plekken sluiten aan op de snelweg. Daarvan liggen er 2 in de Dungense Polder. De andere 2 liggen ten zuiden van de A59 Oost, nabij afrit Nuland en afrit Kruisstraat.

1 plan ligt in een kleinschalig landschap ten zuiden van de A59 Oost (ter hoogte van afrit Kruisstraat)

1 plan grenst aan het bedrijventerrein Kruisstraat.

1 plan ligt in kleinschalig landschap bij het Sparrenburgbos nabij Rosmalen (voormalige vuilstort aan de Oude Baan Oost)

1 plan is een pilotproject voor zonnepanelen op water (Rosmalense Plas)

Haalbaarheid

In de haalbaarheidsfase is het gesprek met de omgeving de eerste stap. We vinden het belangrijk dat omwonenden goed geïnformeerd zijn en aan de voorkant kunnen meedenken bij het initiatief. Dat geldt ook voor het uitwerken van de mogelijkheden van lokaal eigendom. De initiatiefnemers zijn hiervoor verantwoordelijk. Een ander belangrijk element in deze fase is de technische haalbaarheid. Hierin moet onder meer worden uitgewerkt hoe het project kan worden aangesloten op het elektriciteitsnet.

Verder in gesprek

Het voornemen was om 100 ha zonnevelden buiten de Duurzame Polder te ontwikkelen. Niet alle plannen die we kregen, konden voldoen aan de vastgestelde criteria. Denk dan aan bijvoorbeeld inpasbaarheid. De eisen blijven overeind, maar we gaan wel in gesprek met de partijen van het idee. Zo willen we kijken of hun voorstel alsnog inpasbaar gemaakt kan worden.

Een plan kan op dit moment overigens niet verder onderzocht worden, en is afgevallen. Dat gaat om een initiatief in de snelwegzone van de A59. Een van de eisen om de ontwikkeling van een zonneveld te onderzoeken, is dat de grond beschikbaar moet zijn. Dat is niet het geval. Het gaat hier niet om gemeentegrond, maar van een andere eigenaar.