What’s in a name? De wil om voor alle burgers iets te kunnen betekenen, dreven Sjef van Creij ooit de politiek in. En zijn drijfveren zijn alleen maar toegenomen sinds hij in 2006 toetrad tot de Bossche gemeenteraad.

Dus was het geen verrassing dat tijdens de ledenvergadering zijn naam kwam bovendrijven als lijsttrekker voor gewoon ge-DREVEN. Nee, want Sjef van Creij (59 jaar), automonteur in een eenmansbedrijf, probeert ook in de politiek zaken die niet goed lopen te repareren.

Maar het is zeker niet zo dat het alleen maar ‘Rosmalen boven’ is bij Sjef. Nee, want van Den Bosch tot Rosmalen, en van Engelen/Bokhoven tot Vinkel, Empel en Nuland, mogen de inwoners van deze mooie gemeente rekenen op de politieke passie van de geboren en getogen Rosmalenaar. Vandaar dat de eerste letter van deze plaatsnamen zijn terug te vinden in de partijnaam.

De komende jaren zullen Sjef van Creij en iedereen binnen gewoon ge-DREVEN zich met hart en ziel blijven inzetten om voor een leefbare gemeente te zorgen. Waarbij de partij natuurlijk ook oog heeft voor alles wat het leven in deze Bourgondische gemeente zo mooi maakt. Dus ook voor de nodige ontspanning die in deze ‘post-coronatijd’ zo belangrijk is. En dan mag je van een voormalig Prins Carnaval van Zandhazendurp zeker iets verwachten. Daarom heeft Sjef van Creij zich ook hard gemaakt om eenmalig € 25.000.- vrij te maken voor de ‘carnavalsrijken’ binnen onze gemeente.

Gewoon. Omdat het een van de vele zaken is die Sjef van Creij drijft…