Op zaterdag 30 oktober zingen Duketown Ladies op Begraafplaats Orthen (Herven 1) ter gelegenheid van Zielen in Gedachten. Bij deze jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst gaan de ladies tussen 18.00 en 20.00 uur liederen ten gehore brengen, passend in de warme en intieme sfeer. Er wordt gelegenheid geboden overledenen in een sfeervolle omgeving te gedenken. De begraafplaats is sfeervol verlicht en er vinden meerdere activiteiten plaats.

Zielen in Gedachten

Deze jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst in het kader van Allerzielen (2 november) geeft mensen de gelegenheid alleen of met anderen stil te staan bij overledenen en hen te gedenken, ongeacht waar die begraven of gecremeerd zijn. Via een verlichte route komt men langs verschillende activiteiten.

Deze avond is een initiatief van Begraafplaats Orthen, coöperatie DELA, Dorien de Nijs Uitvaartbegeleiding en Klopper & Kramer Uitvaartzorg.

Toegang: gratis.

www.duketownladies.nl | www.begraafplaatsorthen.nl | www.zieleningedachten.nl

Barbershopkoor Duketown Ladies uit ’s-Hertogenbosch is een enthousiaste groep dames die het barbershop zingen een eigentijdse en kleurrijke invulling geeft.

Barbershop is een vorm van close harmony (4-stemmig) wat heel goed past in de sfeer van gedenken en herdenken. De liederen zijn veelal Engelstalig. Het koor is opgericht in 2009 en bestaat uit 20 leden. Nieuwe leden zijn van harte welkom.