Maandag 10 januari bedankte de Bossche PvdA de juffen, meesters en alle andere medewerkers van Kindcentrum de Kameleon (Muntel) en BBS Boschveld met een grote doos Merci en een kaart. Als hart onder de riem, omdat ze weer open gaan in moeilijke tijden. Dit terwijl de besmettingen oplopen. Het is een klein gebaar richting deze twee scholen, maar de PvdA Den Bosch is zich bewust dat iedereen die een rol vervult in het onderwijs bedankt moet worden.
Kandidaat-gemeenteraadslid Koen Vossen (27) zegt hierover: “het zijn rare tijden voor de leraren. Enerzijds is iedereen blij dat het onderwijs door kan gaan, anderzijds roept ook dit vragen op. Hoe groot is de kans dat je besmet gaat worden? Zijn de lokalen goed geventileerd? Test iedereen zich wel voldoende? Als samenleving moeten we niet te gemakkelijk over deze mix van opgelucht en bezorgd heen stappen. De Bossche docenten werken keihard voor de toekomst van onze jeugd en daarom verdienen zij een attentie”.
De Bossche PvdA onderschrijft het belang van goed onderwijs. In het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen wordt onder andere gesproken over een versterking van de Bossche Educatieve Agenda, iedere school een conciërge en een strijd tegen de taalachterstand.