Op 15 december jongstleden liet de politieke partij “VOOR Den Bosch” zich inschrijven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel, om zich vervolgens aan te melden als nieuwe plaatselijke politieke partij voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart a.s. in de gemeente ’s-Hertogenbosch.
Lijsttrekker en voorzitter is Joep Gersjes, penningmeester Bart van den Hoven en secretaris Bonaire van Weert vormen het dagelijks bestuur.
De Top 10 ziet er naast de lijsttrekker Joep Gersjes, die naast zijn raadslid schap en lid van de Rekenkamercommissie voor de Groep Gersjes in de gemeenteraad zit, ook als procesmanager en senior adviseur bedrijfsvoering werkzaam is bij de Divisie Directie Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring bij de Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van Justitie en Veiligheid als volgt uit.
De kandidatenlijst bestaat uit een diversiteit van 17 enthousiaste kandidaten, voor de helft vooral jonge vrouwen die in een zeer korte tijd, sinds de inschrijving van de partij op 15 december jl. bij de notaris, de partij hebben omarmd.
Nr. 2 – Jolanda van den Wildenberg
Nr. 3 – Corine van den Wildenberg
Nr. 4 – Jasmijn Versteijnen
Nr. 5 – Bart van den Hoven
Nr. 6 – Anja Halewijn
Nr. 7 – Nathalie Winkel-Hagen
Nr. 8 -Dave Gersjes
Nr.9 – Moree Bax
Nr. 10 – Dennis Smith