Zondag 18-09 werd om 11.00 uur, tijdens een plechtige dienst in de St. Cathrienkerk, pastoor Paul Janssen geïnstalleerd door Vicaris Generaal Theo Lamers en ook pastoraal werker Johanneke Bosman gepresenteerd, terwijl de pastorale teams en (kinder)koren van de 8 kerken van parochie Maria gezamenlijk medewerking verleenden.

Vice-voorzitter parochiebestuur Hans Helgers heette de aanwezigen welkom en las de benoemingsbrief van de pastoor voor, terwijl aan deze dienst ook meewerkten Gilde St.Catharina-St.Joris Rosmalen en kinderkoor Eigenwijs en Willem Hörmann het orgel bespeelde .

Vanuit de acht geloofsgemeenschappen werden symbolische gaven, ( Herder – Sleutel – Evangelieboek – Kelk / Hostieschaal en Kaars ) aan pastoor Janssen en ( o.a. Insigne – Bijbel en Maria ) aan pastoraal werker Bosman overhandigd.

De dienst werd afgesloten met een dankwoord van pastoraal werker Johanneke Bosman en pastoor Paul Janssen, waarna iedereen werd uitgenodigd om elkaar te ontmoeten en op een informele wijze pastoor Paul Janssen en pastoraal werker Johanneke Bosman te feliciteren bij Banning Advocaten aan de Spinhuiswal te ‘s-Hertogenbosch.

Tekst en foto’s Ted van der Loo