Wij zien de afgelopen weken meer meldingen binnenkomen van mensen die worden beschoten met ‘gelblasters’.
Dit zijn wapens die soms niet te onderscheiden zijn van echte vuurwapens.
In het wapen zitten zogenaamde ‘waterballetjes’ die met kracht worden afgeschoten.
De gevolgen hiervan kunnen groot zijn. Behalve dat het een brandend en pijnlijke plek geeft, kunnen ook kwetsbare lichaamsdelen als ogen geraakt worden.
Het gebruik van dit wapen levert ook andere gevaren op.

Als agenten een ‘gelblaster’ niet kunnen onderscheiden van een echt vuurwapen, bestaat de kans dat zij hun vuurwapen moeten gebruiken.
Dit is niet wenselijk en moeten we voorkomen.
In Rotterdam trokken bij een vergelijkbaar incident agenten hun wapen en vuurden een waarschuwingsschot af.

De gebruikers van de ‘gelblaster’ maken filmpjes tijden het schieten op mensen.
Deze beelden plaatsen zij vervolgens op TikTok.
Het gebruik van deze wapens is verboden in Nederland.
Jongeren die een dergelijk wapen in hun bezit hebben worden aangehouden en het wapen wordt in beslag genomen.
Als ze het wapen hebben gebruikt kunnen ze ook nog worden aangehouden voor openbare geweldpleging.

Jongeren lopen zo het risico al op jonge leeftijd een strafblad te krijgen.
We doen een beroep op ouders of verzorgers om jongeren extra te wijzen op het gevaar van deze gelblasters!

* Doe niet mee aan deze challenge
* Het is geen spel meer, maar een strafbaar feit
* Jij loopt risico als we denken dat jouw gel blaster een echt wapen is
* Je kan ervoor worden aangehouden!