Afgelopen maand heeft Goede Doelen ‘s-Hertogenbosch een spontane donatie mogen ontvangen van een ondernemersvereniging. De donatie verliep via de recent geïnstalleerde donatieknop op de website van de stichting.
Dit najaar hebben naast Goede Doelen ‘s-Hertogenbosch 16 lokale goededoelenorganisaties donatieknoppen op hun eigen website en hun pagina op de website van de Lokale Goededoelengids ‘s-Hertogenbosch geïnstalleerd.
Van organisaties zijn al meldingen ontvangen van spontane digitale donaties. Digitaal doneren is groeiende en zal een prominentere plaats gaan innemen bij de verwerving van donaties.
Meer info: s-hertogenbosch.lokalegoededoelengids.nl/nieuws/spontane-donatie/
Vandaag komen 60 posters aan 30 lantaarnpalen te hangen in en om ‘s-Hertogenbosch.
Vandaag is het nationaal en internationaal GIVINGTUESDAY