Op zondag 11 december a.s. zal voor de 32ste keer de Volkskerstzang (VKZ) plaatsvinden in het Provinciehuis te ‘s-Hertogenbosch.

Het Koninklijk Mannenkoor: La Bonne Espérance uit Eindhoven en de Koninklijk Erkende Harmonie Oude Post uit ‘s-Hertogenbosch zorgen voor de muzikale ondersteuning.

Ook de Stadspijpers van ‘s-Hertogenbosch verlenen dit jaar weer hun medewerking aan dit traditionele evenement.

Zoals gebruikelijk zal de commissaris van de Koning in Noord-Brabant, nu voor het eerst Mevrouw Mr. I.R. Adema, het Kerst evangelie voorlezen.

In het programma wordt ook aandacht geschonken aan het ‘goede doel’ waaraan de stichting VKZ deze uitvoering verbindt. Dit jaar is dat de Stichting Dream4Kids uit Rosmalen met het thema:

“Help mee dromen uit te laten komen’.

Deze Stichting zet zich in voor kinderen van 6 tot 12 jaar uit de regio met een trauma. Als onderdeel van het behandeltraject kan een hulpverlener een beroep doen op Dream4Kids om een Droomdag aan te vragen. Op zo’n Droomdag wordt de mooiste droom van het kind vervuld. De doelstellingen van Stichting Dream4Kids worden deze middag nader toegelicht. Na afloop van het programma wordt hiervoor gecollecteerd.

De toegang is gratis. Een toegangsbewijs is niet nodig.

Vanaf 13.30 uur is de zaal open en is er, tot 14.00 uur, gratis koffie/thee verkrijgbaar in het restaurant van het Provinciehuis.

Van 13.45 tot 14.00 uur muzikale verwelkoming door De Stadspijpers van ‘s-Hertogenbosch. Vanaf 14.00 uur voorprogramma door Harmonie Oude Post. Het programma zelf duurt van 14.30 tot ongeveer 15.45 uur.