Koop vuurwerk bij een erkend verkooppunt. De verkoopdagen zijn 29, 30 en 31 december. Je moet minimaal 12 of 16 jaar zijn om vuurwerk te kopen.
De minimumleeftijd hangt af van het soort vuurwerk. Er geldt een landelijk verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen.

Vuurwerk afsteken mag alleen tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur. En buiten de vuurwerkvrije zones. Houd je je niet aan de regels? Dan riskeer je een boete of een HALT-straf.

Gebruik een veiligheidsbril en aansteeklont. Neem afstand en denk aan omstanders en dieren. Steek vuurwerk dat niet afgaat nooit opnieuw aan.

Vuurwerkvrije zones

Dit jaar zijn in ‘s-Hertogenbosch 15 vuurwerkvrije zones op verzoek aangewezen. Deze zones zijn ingesteld om dieren en kwetsbare locaties, zoals een zorginstelling te beschermen.
Dat betekent dat we iedereen vragen om daar ook tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur geen vuurwerk af te steken.
De vuurwerkvrije zones zijn te herkennen aan de bebording in de buurt van deze locaties.

We vragen iedereen om begrip en medewerking te tonen voor de aangewezen locaties. Denk aan de dieren en denk aan de mensen in de zorginstelling.

Ruim vuurwerk meteen op. Zo levert het geen gevaar op voor mens en dier. Maak vuurwerk nat en stop het bij het restafval.