De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft het definitieve maatregelenpakket voor centrum Rosmalen afgerond.  We zetten nu de laatste stap door het verkeersbesluit te nemen. Daarna kunnen we  de maatregelen uitvoeren. We doen dit om het centrum van Rosmalen groener, veiliger en beter bereikbaar te maken.

Wethouder Roy Geers: “Het centrum van Rosmalen heeft een grote aantrekkingskracht. Niet alleen op de inwoners van Rosmalen, ook veel mensen uit de regio weten het centrum te vinden. En dat willen we graag verder versterken. Genieten van de winkels en horeca in Rosmalen is nog fijner in een groen, veilig en goed bereikbaar dorpshart. We halen het snor- en bromfietsverkeer van De Driesprong af. Voegen bij herinrichting van straten en pleintjes groen toe. En zorgen voor meer evenwicht in de mogelijkheden voor lang- en kort parkeren.”

Al eerder besloten we om meer ruimte te geven aan fietsers en voetgangers in het centrum. Dit doen we om de leefbaarheid en verblijfskwaliteit te verhogen. Tegelijkertijd is het idee om het auto-parkeren beter te laten aansluiten bij de parkeerbehoeftes van het vernieuwde centrum. En tot slot voegen we meer groen toe.

Om dit voor elkaar te krijgen, voert de gemeente een geslotenverklaring in. We passen de blauwe zone aan en het centrum wordt aangemerkt als een erf. Groen voegen we toe bij de herinrichting van het pleintje voor de kerk en in de Hoogstraat. Ook voegden we meer groen toe in de Korte Venstraat/Brouwerijstraat. In het hele proces hebben we gesproken met verschillende partijen.