Wat een jaar hebben we achter de rug. Waar we voorzichtig van start gingen met nog wat beperkingen in januari en februari, zijn we trots dat we 2022 met een prachtig bezoekersaantal kunnen afsluiten. Ruim 800.000 mensen wisten ons te vinden afgelopen jaar: op onze plek aan de Hinthamerstraat in ‘s-Hertogenbosch én bij onze bibliotheken in Rosmalen, Boxtel, Vught, Sint-Michielsgestel en Berlicum. Elk bezoek aan Huis73 kent een eigen verhaal.

TAAL

Zeg je Huis73, dan zeg je taal. Taal zorgt ervoor dat iedereen mee kan blijven doen. Dat je je kunt uitdrukken. In welke vorm dan ook. Wij stimuleren taal én lezen onder andere door onze wekelijkse voorleesmomenten in de bibliotheek. En hoe: in 2022 luisterden de allerkleinsten een kleine 700 keer ademloos naar verhalen die we vertelden, verspreid over onze diverse bibliotheken. En elke keer weer zien we nieuwe gezichten bij deze vaste voorleesmomenten. Bovendien brengen onze vrijwilligers met de VoorleesExpress verhalen en boeken bij Bossche gezinnen thuis waar normaal gesproken niet of nauwelijks (voor)gelezen wordt. In het staartje van 2022 zijn ook de gemeenten Sint-Michielsgestel en Vught aangehaakt bij de VoorleesExpress. Daarnaast stimuleren we taal en lezen op scholen en kinderopvangcentra, waar we met de Bibliotheek op School op 112 locaties actief zijn. 

DIGITAAL

Taal is meer dan uitdrukking in woorden. In onze snel veranderende wereld is het noodzakelijk om ook op digitaal vlak bij te blijven. Alleen al om overheidszaken goed te kunnen regelen moet je een zekere digitale basiskennis hebben. Huis73 helpt met spreekuren, computerlessen en een Informatiepunt Digitale Overheid, dat sinds 2022 op elke locatie gevestigd is.

MUZIEK

Genoeg mogelijkheden dus om je in 2023 te ontwikkelen op het gebied van taal en digitale vaardigheden. Maar er is meer: zo klonken in 2022 ook de muzikale klanken weer door de gebouwen aan de Hinthamerstraat. Onze huisgenoten en wij gaven weer volop muziekles en met H73 Live! boden we een podium aan beginnende bands en muzikanten die hun geoefende materiaal aan publiek lieten horen. Zo’n 650 muzikanten betraden afgelopen jaar ons podium.

ONTMOETING

Ontmoeting zit in ons DNA. Gelukkig konden we dat in 2022 weer waar maken. Onder andere door onze goed gevulde studie- en leeszaal met hard blokkende studenten en scholieren. Maar ook de rest van ons gebouw werd benut door mensen die een fijne plek zochten om te werken, te studeren, een krantje te lezen of die gewoon even wilden dwalen.. Ruimte voor verdieping was er tijdens de diverse debatavonden en het festival Shift Talks, dat in 2022 voor de tweede keer plaatsvond en goed was voor zo’n 900 bezoekers.

SAMEN

Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Met onze medewerkers, partners, huisgenoten en vrijwilligers maken we Huis73. Zo was 2022 het eerste volledige jaar dat we samenwerkten met de Volksuniversiteit en Boschlogie. Het was ook het jaar dat de opleiding Playground van de Koningstheateracademie onderdak vond aan de Hinthamerstraat. 2022 smaakte naar meer. 

Op naar 2023!