Pennings bestaat 150 jaar!
Burgemeester Jack Mikkers opende op 09-01-2023 tijdens een speciaal Nieuwjaarsontbijt het feestelijke jubileumjaar.
Een jaar waarin we vol trots terugkijken op wat we hebben bereikt in 150 jaar Pennings en vooruitkijken naar de projecten die we realiseren, nu en in de toekomst.
Dat doen we dit hele jaar met onze (oud) medewerkers en hun gezinnen, met partners en samenwerkende partijen en met Rosmalen, waar we al zo lang deel van uitmaken.