Huub van Mackelenbergh stopt per 1 februari 2023 als voorzitter van de Raad van Commissarissen (RVC) van FC Den Bosch.
 Zijn opvolger wordt Ramon van Aarle. Ook Alexander Haas beëindigt zijn commissariaat bij de club.
Herman Knotter is op 1 januari in zijn plaats toegetreden tot de RvC van de Bosschenaren.
Van Aarle en Knotter verblijven momenteel in het buitenland en worden later uitgebreider geïntroduceerd.

Directie en aandeelhouders van FC Den Bosch zijn Huub en Alexander zeer erkentelijk voor hun inzet voor de club.