Thema: Dementie en problemen met taal

Vroeg of laat krijgen mensen met dementie problemen met spreken en het begrijpen van taal. Iemand kan de woorden niet meer vinden, bouwt onsamenhangende zinnen of gebruikt verkeerde woorden. Of hij of zij begrijpt niet meer wat er wordt gezegd. Is het een taal- of een spraakprobleem? Wat gaat nog wel goed? Hoe kunnen we ons aanpassen aan de communicatieve mogelijkheden van de persoon met dementie?

Een logopedist kan helpen om de communicatie zo goed mogelijk te laten verlopen. Marjon Hendrickx zal deze avond vertellen hoe een logopedist mensen met dementie en hun mantelzorgers ondersteunt in het contact houden met elkaar, als de taal gaat haperen.

Gastspreker is: Mw. Marjon Hendrickx, logopediste bij Vivent.

Praktische informatie:

Het Alzheimer Café vindt plaats in het restaurant van zorgcentrum Vivent De Hooghe Clock op de Klokkenlaan 85 in ‘s-Hertogenbosch. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Het programma start om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. De toegang is gratis. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gespreksleiders: Marieke Soontiëns, psycholoog Vivent, 088 – 163 74 50 (secretariaat) en Ghis Boot, casemanager dementie, 06 – 22 99 50 76. Of kijk op de website van Vivent www.vivent.nl.