De afgelopen jaren is het gebruik van deelscooters en deelfietsen flink gegroeid in ‘s-Hertogenbosch. Vooral inwoners tussen de 20 en 40 jaar maken er nu al gebruik van. En deze groep is groeiende. De gemeente zet een volgende stap, in de vorm van vergunningen voor deelscooters en deelfietsen. Het is zonder deze vergunning niet meer toegestaan om deze diensten aan te bieden.

Compleet aanbod

Komende maanden zet de gemeente de procedure in gang. Er zijn twee vergunningen voor deelscooters en twee vergunningen voor deelfietsen te vergeven voor een periode van maximaal 4 jaar. Per vergunning geldt een maximum van 250 voertuigen. Met de voorwaarde dat in meer wijken en dorpen scooters en fietsen komen te staan.

Gebruiksgemak

Met dit vergunningenstelsel leggen we onder andere extra nadruk op een verbeterd gebruiksgemak en het voorkomen van (stallings)overlast. Zo stellen we verplicht dat de aanbieders hun diensten ook koppelen aan één app (mobility as a service) en gaan we meer inzetten op virtuele dropzones, waarmee we de stallingshinder beperken. Daarnaast maken we met de aanbieders afspraken over het versneld weghalen van defecte tweewielers.

Aanbieders van deelscooters en deelfietsen kunnen zich inschrijven. Vervolgens wordt gekeken of zij aan de gestelde eisen voldoen. Als er meer aanbieders inschrijven dan er vergunningen zijn, wordt geloot. Doel is dat 1 juli de vergunningen ingaan.