Met Palmzondag begint de Goede Week, waarin we Jezus volgen op weg naar Pasen. Een weg die gaat via de intocht in Jeruzalem, waar mensen zwaaien met palmen en Jezus koning willen maken; het Laatste Avondmaal, waar Jezus zijn ultieme liefde toont in gebroken brood en vergoten wijn; het verraad door Judas, Jezus’ gevangenneming, veroordeling, kruisweg en dood aan het kruis tot zijn verrijzenis uit de dood.

Het is een week bij uitstek om je te bezinnen op je geloof. Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaszaterdag en Paaszondag zijn bijzondere dagen met bijzondere vieringen. Eigenlijk vormen ze samen één geheel. De moeite waard dus om die dagen een kerk te bezoeken.

De parochie Maria heeft een rijk aanbod aan vieringen en activiteiten. Meer informatie vindt u op onze website.