Vanaf 24 maart 2023 is Wobine Buijs – Glaudemans bestuursvoorzitter van GGD Hart voor Brabant. Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur werd zij geïntroduceerd als opvolger van Wim Hillenaar, oud-burgemeester Land van Cuijk.

Wobine Buijs – Glaudemans is burgemeester van gemeente Oss en vanaf nu ook voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur van GGD Hart voor Brabant. De GGD zet zich in voor het beschermen, bevorderen en bewaken van de gezondheid van alle inwoners van onze 19 gemeenten. Daarbij heeft de GGD extra aandacht voor kwetsbare mensen in onze samenleving. Het dagelijks bestuur verheugt zich op de komst van Wobine: een boegbeeld voor de publieke gezondheid.

Warm welkom

Thérèse Claassen, directeur publieke gezondheid GGD Hart voor Brabant is enthousiast over de nieuwe voorzitter: “Wobine heeft inhoudelijke kennis en ambitie. Ze heeft hart voor gezondheid en gaat samen met ons de uitdaging aan om gezondheid voor iedereen gewoon te maken. Ook voor mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend of gemakkelijk is. Wobine is een verbinder met een uitgebreid bestuurlijk netwerk. Daarmee kunnen we het gezonde geluid van de GGD breed laten horen. Ik zie ernaar uit om met Wobine als voorzitter, samen met onze partners in het netwerk, de gezondheid te verbeteren.”

Netwerk publieke gezondheid

Wobine Buijs-Glaudemans, bestuursvoorzitter GGD Hart voor Brabant: ‘GGD Hart voor Brabant is ónze GGD. De organisatie die in de gaten heeft wat er in de samenleving gebeurt en die klaar staat als dat nodig is. Het gaat om de lichamelijke, sociale en mentale gezondheid van jong en oud. Voor mensen individueel, maar ook voor de samenleving als geheel. GGD Hart voor Brabant is er voor de gezondheid en het welbevinden van al haar inwoners. Voor jong en oud: op de consultatiebureaus en de controle op de kinderopvang, via voorlichting over seksualiteit en een gezonde relatie tot vaccinaties en zorg voor ouderen. De GGD is altijd paraat als het om gezondheid gaat, zeker bij crises en rampen. Het is belangrijk dat we de artsen, verpleegkundigen en andere experts van de GGD de ruimte bieden om hun rol in het gezondheidsnetwerk op te kunnen blijven pakken. Daar ga ik me als voorzitter sterk voor maken.”