Minister Kuipers bezocht de GGD-regio om de experts uit het werkveld te spreken en ook te bedanken voor hun harde werk van de afgelopen jaren. GGD Hart voor Brabant had de eerste melding van een besmetting met Covid-19 in Nederland.
Er is met alle professionals in ons netwerk veel kennis en kunde opgebouwd rondom o.a. Q-koorts en Covid-19 over de aanpak van infectieziekten.
Het is goed om de geleerde lessen te borgen in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen, zoals VWS, RIVM, LFI, GGD GHOR en de regionale GGD’en.
Kennis maken én kennis delen over infectieziektebestrijding stonden tijdens dit werkbezoek dan ook centraal.
Samen hebben ministerie van VWS en GGD Hart voor Brabant vooruitgekeken naar de versterking van de GGD’en om voorbereid te zijn op een toekomstige pandemie.