Josan Meijers, informateur voor de vorming van een coalitie voor het nieuwe bestuur van waterschap Aa en Maas, heeft haar advies vandaag gepresenteerd.
Ze bekeek welke partijen na de verkiezingen kunnen samenwerken in een coalitie.
Meijers adviseert een coalitie van vier partijen: Water Natuurlijk, Geborgden (natuur en agrarisch), VVD en Partij van de Arbeid.
Deze partijen hebben samen een meerderheid van 17 van de 30 zetels in het algemeen bestuur.

Vervolg

Na het uitbrengen van haar advies, stopt Meijers niet bij Aa en Maas. Volgende week start zij als formateur om partijen te begeleiden bij de formatiegesprekken.