“Hij was in zijn werkzame leven leraar, wethouder, burgermeester en bestuursvoorzitter.
Kortom een gelouterd man met veel bestuurlijke ervaring.”
Zo stelde Carel van den Heuvel, voorzitter van HEVO, donderdagmiddag 13 april zijn beoogd opvolger voor tijdens de algemene ledenvergadering.
De aanwezige leden gingen unaniem akkoord met de benoeming van Frank van Beers.

In zijn aanvaardingstoespraak vergeleek de welbespraakte Van Beers HEVO met een goed lopende oude mechanische klok, waarin de radertjes (vrijwilligers, commissies en clubs) een bijdrage leveren aan het presteren van het geheel.
“En daarbij is het onze taak als bestuur om bij de tijd te zijn en te blijven maar ook om vooruit te kijken.”

In 1994 werd Van Beers (1955) wethouder van de toen nog zelfstandige gemeente Rosmalen.
Toen dat in 1996 opging in ‘s-Hertogenbosch werd hij daar wethouder.
In 2001 volgde zijn benoeming tot burgemeester van de gemeente Mill en Sint Hubert en weer 5 jaar later werd hij benoemd tot burgemeester van Boxtel.
Kort na zijn herbenoeming in 2012 maakte Van Beers bekend dat hij het burgemeesterschap per augustus 2012 zou verruilen voor een functie als bestuursvoorzitter bij Cello, een regionale gezondheidsorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking.
Die functie heeft hij tot zijn pensionering in 2022 met verve bekleed.

Carel van den Heuvel (1945) stopt na 2 termijnen van 3 jaar als voorzitter van de grootste seniorenvereniging van Nederland, met ruim 2.900 leden en meer dan 50 clubs en tal van activiteiten.
“Ik zou nog een derde termijn kunnen blijven, maar ik stop liever zonder dwingende reden.
En ik verdwijn niet uit beeld maar blijf actief betrokken bij HEVO als lid en vrijwilliger.”
Mede-bestuurslid Jos van Raak roemde Van de Heuvel om zijn diplomatieke en doortastende optreden bij het moeilijke en voor een aantal leden gevoelige besluit de samenwerking met KBO te beëindigen.
Ook speelde de oud-voorzitter een belangrijke rol bij de omvorming van de Seniorenraad tot Seniorenplatform.
Leden op persoonlijke titel moesten daarbij wijken voor bestuursleden van seniorenorganisaties.
Nu is het Seniorenplatform een mooie representatieve club met een grote achterban en daadwerkelijke invloed op het beleid van de gemeente.
Voor zijn goede werk voor HEVO werd Van den Heuvel benoemd tot lid van verdienste.

Door Ad van der Donk

Op beide foto’s Frank van Beers links en Carel van den Heuvel rechts
(foto’s Ina Ploem)