De heer J.C. (Jan) Smits (62 jaar) uit Rosmalen is bij Koninklijk Besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Burgemeester Jack Mikkers heeft hem op dinsdagmiddag 9 mei het betreffende versiersel opgespeld. 
De heer Smits is sinds 1980 vrijwillig actief op het gebied van welzijn, sport en kerkelijk leven.
In de jaren tachtig en negentig was hij lid van de evenementencommissie van sociaal cultureel centrum De Biechten. Hij organiseerde er allerlei activiteiten voor die wijk.
Van 2007 t/m 2017 is hij buurtbemiddelaar geweest bij de stichting Buurtbemiddeling073. Hij heeft gedurende deze tien jaar 46 losse bemiddelingen uitgevoerd.
In de jaren 2008, 2009 en 2010 heeft hij de catechesegroep geleid van de Protestantse Kerk Berlicum-Rosmalen.
Hij leidde bijeenkomsten en begeleidde jongeren om met elkaar te delen en antwoorden te vinden in de eigen zoektocht naar het geloof.
Ten slotte geeft de heer Smits sinds 2013 leiding aan het G-voetbalteam van voetbalvereniging OJC Rosmalen.
Hij traint de jongens en meisjes tussen 8 en 23 jaar en is als leider ook bij alle wedstrijden aanwezig.
Daarnaast heeft hij zich jarenlang ingezet als Sinterklaas voor de jeugdleden bij OJC.
Aanvullend op bovengenoemde ondersteunde vrijwilligersactiviteiten heeft hij in de jaren zeventig zitting gehad als voorzitter van de wijkraad Laakkwartier in Den Haag.
In de jaren negentig heeft hij zitting gehad in de pleegouderraad en is hij twee jaar adviseur geweest bij Fith reïntegratie.
Een organisatie die mensen helpt bij het vinden van werk die dat zelfstandig niet kunnen.
Van decorandus mag gezegd worden dat hij bijzondere verdiensten heeft jegens de samenleving.