Op dinsdag 9 mei heeft het nieuwe algemeen bestuur van waterschap Aa en Maas vijf dagelijks bestuursleden benoemd. Deze vijf gaan, samen met dijkgraaf Mario Jacobs, de komende vier jaar aan de slag met de uitvoering van het nieuwe bestuursakkoord. Dit doen zij samen met de ambtelijke organisatie. In het nieuwe dagelijks bestuur zitten twee vertegenwoordigers namens de fractie Water Natuurlijk en één vertegenwoordiger van de fracties Geborgd (Landbouw en Natuur), VVD en PvdA.

Namens Water Natuurlijk zijn dit Ernest de Groot en Suzanne de Zoeten, voor Geborgd (Landbouw en Natuur) Peter van Dijk, Joël Scherrenberg voor de VVD en Sikko Oegema namens de PvdA.