De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch heeft op 16 mei besloten om aan de minister een aanbeveling te doen om burgemeester Jack Mikkers te herbenoemen voor een tweede termijn van zes jaar.

Gebruikelijk is dat de minister de aanbeveling van de gemeenteraad volgt. Jack Mikkers is op 11 oktober 2017 gestart als burgemeester van ’s-Hertogenbosch en de tweede termijn zal dus aanstaande 11 oktober ingaan.

De aanbeveling aan de minister is voorbereid door een commissie uit de raad met raadslid René van den Kerkhof als voorzitter.  “Er is veel waardering voor de manier waarop onze burgemeester het ambt vervult; benaderbaar en verbindend. Wij feliciteren de burgemeester van harte met zijn voordracht van herbenoeming en kijken uit naar de verdere samenwerking” aldus Van den Kerkhof.