Nieuwe talenten ontwikkelen met focus op presenteren, samenwerken, ontwikkelen en begeleiden/organiseren. Sinds gisteren mogen 125 pro-leerlingen zich Citytrainer noemen.
Tijdens de jaarlijkse uitreiking in Huis73 ontvingen zij hun certificaat. De nieuwkomer dit jaar is Citytrainer@school; waar leerlingen tijdens schooltijd de cursus tot Citytrainer volgen.
Aan de hand van theorie, inspirerende gastsprekers en praktijkervaring leren jongeren hoe ze evenementen opzetten, begeleiden en netjes afronden.
Centraal staat het aanscherpen van  creatieve, sportieve, organisatorische en sociale talenten.
Met een glimlach op zijn gezicht neemt Citytrainer Reda (14) zijn certificaat in ontvangst.                  
Hij zit in de derde klas op het Van Maerlant en volgde het Citytrainer@school-traject.

IEDEREEN IS WELKOM

Met het certificaat op zak zijn de jongeren opgeleid om voor school, buurt of (sport)vereniging activiteiten te organiseren en begeleiden.
Naast het Citytrainer@school-traject kent het programma ook nog Citytrainer Junior, Citytrainer Buurt en Citytrainer Volwassenen.
Ook ruim honderd junioren – vorig jaar vijftig, zes Citytrainers Buurt en elf volwassenen ontvingen hun certificaat.
Er zit geen leeftijd verbonden aan het worden van Citytrainer, iedereen is welkom.