Lezen op school om leesplezier en taalontwikkeling te stimuleren 

Op 12 juni is de nieuwe schoolbieb op Yuverta vmbo Den Bosch officieel geopend door Youtuber Steven Grosveld. Plezier in lezen heeft een positief effect op de ontwikkeling van woordenschat, technisch en begrijpend lezen. Het opzetten van een bieb in school is een van de acties die Yuverta vmbo Den Bosch onderneemt om leerlingen aan te zetten tot lezen om zo de taalontwikkeling te stimuleren. 

Lezen verruimt je blik, het biedt je de kans om nieuwe werelden te leren kennen en het stimuleert je fantasie. Daarnaast zorgt lezen voor een goede taalvaardigheid en die hebben we nodig om in een geletterde samenleving te kunnen functioneren’, aldus Ilse van den Bogaert docent Nederlands en leesbevordering.

Steven Grosveld geeft aan hij regelmatig leest om zijn woordenschat te vergroten, maar ook ter ontspanning. Yuverta vmbo Den Bosch ziet het belang hiervan in voor haar leerlingen en investeert in taalbevordering door onder andere een nieuwe, rustige leesplek te creëren in school. Samen met Huis73 zijn er splinternieuwe boeken besteld en zijn de kasten ingericht. De nieuwe bieb, genaamd Het LeesCafé, is een stimulerende leesplek waar leerlingen te allen tijde gebruik van kunnen maken. De drempel om een boek te lezen en lenen wordt lager omdat de bieb in huis is. 

Naast het opzetten van Het LeesCafé zijn er nog meer activiteiten die bijdragen aan leesbevordering. Zo is de vakgroep Nederlands gestart met dagelijks voorlezen aan alle klassen en is het vak LeesCase opgericht dat zich enkel en alleen bezighoudt met het stimuleren van lezen. Ook zijn er workshops gegeven aan vakdocenten met als doel dat lezen bij alle vakken kan worden gestimuleerd.

 

Yuverta vmbo Den Bosch

Yuverta vmbo Den Bosch is een middelbare school waar leerlingen terecht kunnen voor alle leerwegen van het vmbo (basis, kader, theorie en gemengd). De school biedt het profiel Groen. Leerlingen krijgen naast de verplicht theorievakken, de praktijkvakken bloem, dier, groen, outdoor en voeding.