Het is al sinds 12 mei droog en we hebben te maken met een noordoostenwind en hoge temperaturen. Hierdoor is er sprake van veel verdamping en dalen de waterstanden in sloten en beken snel.

Reden voor waterschap Aa en Maas om een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater in te stellen. Het is immers van groot belang zo zuinig mogelijk met het nog beschikbare water om te gaan.

Het verbod gaat in op donderdag 15 juni 2023 en geldt voor het gebied ten zuiden van de lijn            ’s-Hertogenbosch, Nuland en Herpen. Hier mag geen water meer uit sloten en beken worden gehaald om akkers te beregenen of tuinen en sportvelden te besproeien. Het verbod geldt totdat het waterpeil weer op niveau is.

Het onttrekkingsverbod is terug te vinden op www.officielebekendmakingen.nl