Aan de westzijde van het station, aan het Leonardo Da Vinci Plein, komt een nieuwe fietsenstalling. Deze tijdelijke fietsenstalling is groener, duurzamer, veiliger en zorgt voor meer stallingsplaatsen.
De aannemer is bekend en we verwachten in het eerste kwartaal van 2024 buiten te gaan starten.

WAT GAAN WE DOEN?

Er komt een nieuwe tweelaagse fietsenstalling op de plek van de huidige stalling aan het Leonardo da Vinciplein.
Het aanbestedingstraject is afgerond.
De aannemer Hegeman Bouw & Infra gaat aan de slag met het voorbereiden van het werk.

Deze fietsenstalling is zodanig ontworpen dat het gemakkelijk kan worden gedemonteerd, kan worden vervoerd en op een andere plaats weer in elkaar kan worden gezet.
Dit aspect is van fundamenteel belang aangezien het gebouw ongeveer tien jaar op deze locatie blijft en later moet worden verplaatst om ruimte te maken voor de toekomstige ontwikkelingen rond het station.

Naar verwachting gaan de werkzaamheden in het eerste kwartaal van 2024 buiten van start zodat de stalling in april in gebruik kan worden genomen.

SCHOON, SLIM EN VEILIG STATIONSGEBIED

De aanleg van de fietsenstalling is een van de maatregelen in het programma MIRT A2 Deil-Vught.
Het programma richt zich (onder andere) op het aantrekkelijk maken van het gebruik van de trein ten opzichte van de auto.
De groei van het aantal gebruikers zorgt ervoor dat uitbreiding van de fietsenstalling noodzakelijk is.
De stalling is echter tijdelijk.
Deze blijft voor 10 jaar staan.