Enexis, de beheerder van het elektriciteitsnet, heeft bekendgemaakt dat de komende vijf tot tien jaar bedrijven die grootverbruiker zijn van energie geen aansluiting meer kunnen krijgen. Ook krijgen bestaande grootverbruikersaansluitingen geen uitbreiding meer. Dit omdat de druk op het elektriciteitsnet hoog is, én Enexis al heel veel aanvragen heeft. 

Het bericht van Enexis komt niet helemaal onverwacht. Toch baalt het college er enorm van en vindt het een moeilijk te verteren boodschap: “De afnamestop betekent dat onze economische ambities en die van onze ondernemers ernstig worden beperkt. Dit is geen goed signaal. Het belemmert bovendien de mogelijkheden van vooral grotere bedrijven om aardgasloos te worden. Toch willen we alles in het werk stellen om te kijken wat er nog wél mogelijk is. Tegelijk weten we ook dat de invloed van een gemeente heel klein is. Beslissingen over investeringen in het netwerk worden op het niveau van de landelijke overheid genomen.”

Elektriciteitsnetwerk

Elektriciteit is het alternatief voor fossiele brandstoffen. En in deze tijd maken steeds meer inwoners en bedrijven de keuze voor duurzame energie. Dat betekent voor Enexis een enorme omslag. Enexis moet ervoor zorgen dat vraag en aanbod van elektriciteit in balans blijven, en dat wordt steeds lastiger. Het elektriciteitsnet moet daarom flink worden uitgebreid. Dat kost veel tijd, geld en menskracht.

In gesprek met Enexis

Het college gaat op korte termijn in gesprek met Enexis. Om samen te onderzoeken wat er nog wel kan. Bijvoorbeeld of en hoe wij bedrijven kunnen adviseren over nieuwe oplossingen buiten het netwerk om. Daarnaast willen we onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de uitbreiding van het netwerk te versnellen. Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan versnelde vergunningverlening die nodig is voor de geplande netwerkuitbreidingen.

Geen gevolg voor nieuwbouw

Een uitzondering op de opnamestop geldt voor bedrijven die al afspraken met Enexis hebben gemaakt over het leveren van (extra) elektriciteit. Nieuwe bedrijven kunnen wel een kleinverbruikersaansluiting krijgen. De maatregel heeft voor dit moment ook geen gevolgen voor geplande nieuwbouwprojecten. Nieuwe woningen kunnen nog steeds een aansluiting krijgen op het netwerk. Ook voor inwoners die zonnepanelen op hun dak willen leggen of een laadpaal willen plaatsen, heeft deze maatregel vooralsnog geen gevolgen.