Op donderdag 29 juni werd rond 10.30 uur een expositie geopend in Gasterij De Hoef van Annenborch met foto’s, met een prachtige koninklijke uitstraling van bewoners van de afdeling De Linde, waar de dames te zien zijn als ‘Koningin’ en de heren als ‘Koning’ en waarvoor de nodige kleding werd gehuurd, terwijl de kapper ook heeft meegewerkt om er waardige portretten van te maken, die ook allemaal in de gangen van De Linde te zien zijn.

Na een welkomstwoord door directeur-bestuurder Janneke Pander, onder het toeziend oog van Vincent Schouten van Brabant Zorg, mocht Wim van Son als lid van de Cliëntenraad de officiële opening verrichten, hetgeen gebeurde door een warm applaus van allen die aanwezig waren in het goed gevulde restaurant van Annenborch.

Tekst en foto’s Ted van der Loo