Bij het monument 53rd Welsh Division aan de Aartshertogenlaan in ‘s-Hertogenbosch werden op vrijdag 27 oktober om 11.00 uur tijdens een drukke, sfeervolle en indrukwekkende bijeenkomst de Veteranen herdacht, die gesneuveld zijn voor ons vaderland.
Uit Engeland waren nabestaanden aanwezig en naast de genodigden was er ook een peloton Nederlandse jongeren-militairen.
Vrijwilligers voerden de vlagceremonie uit in samenwerking met het Veteranen Ontmoetings Centrum Den Bosch-Brabant Noord en velen legden bloemen of kransen bij het monument.
Medewerking werd verleend door het Gemengd Koor Den Bosch.

Tekst en foto’s Ted van der Loo