Donderdag 26 oktober is Hoedemakers Bouw en Ontwikkeling definitief begonnen met de bouw van 37 studio woningen met een ontmoetingsruimte in opdracht van Woonstichting JOOST.

Dit project ‘Linc naar Zorg’ is voor jongeren een tijdelijke basis om zelfstandig te wonen, waar ze vanuit ‘Linc naar Zorg’ worden begeleidt op hun weg naar zelfstandig wonen.

Met een gezamenlijke ruimte, waar de bewoners samen kunnen koken en eten, streeft men naar een verbinding met de buurt.

Op de plek waar voorheen de ING-bank en kantoren gevestigd waren wordt nu een mooi pand neergezet op het vrijkomende terrein.

Tekst en foto’s Ted van der Loo