Thema: Ontremd gedrag bij dementie

Kenmerkend voor vrijwel alle vormen van dementie is dat het gedrag verandert: mensen met dementie kunnen bijvoorbeeld onrustig worden, meer prikkelbaar, maar ook meer ontremd reageren. Uw naaste met dementie vertelt dan bijvoorbeeld aan een wildvreemde heel persoonlijke dingen of verstoort met luide stem een gesprek. De persoon met dementie weet niet meer wat gepast gedrag is in de omgang met anderen. Ook kan er sprake zijn van ontremd eetgedrag of seksueel getint gedrag. Dit gedrag kan schaamte oproepen bij partners of familieleden van mensen met dementie.

Op deze avond staan we uitgebreid stil bij ontremd gedrag door de dementie. Wat is ontremd gedrag? Waar komt het vandaan? En hoe kunt u hier als naaste het beste mee omgaan? Over dit onderwerp gaan we in gesprek met Jacqueline Vermeeren, gezondheidszorgpsycholoog bij Vivent.

Gastspreker: Mw. J. Vermeeren, GZ-psycholoog bij Vivent.

Praktische informatie:

Het Alzheimer Café vindt plaats in het restaurant van woonzorgcentrum Vivent De Hooghe Clock op de Klokkenlaan 85 in ‘s-Hertogenbosch. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Het programma start om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. De toegang is gratis. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de gespreksleiders: Marieke Soontiëns, psycholoog Vivent, 088 – 163 74 50 (secretariaat) en Ghis Boot, casemanager dementie, 06 – 22 99 50 76. Of kijk op de website van Vivent www.vivent.nl.