Tijdens een inloopavond op woensdagavond 8 november zijn bij café D’n Beer te Rosmalen plannen bekend gemaakt voor 39 levensloopbestendige huurappartementen en werden de eerste schetsen gepresenteerd aan omwonenden en belangstellenden.

Met KdV Architectuur en Hoedemakers heeft JOOST een plan ontwikkeld voor de Venstraat – Korte Nieuwstraat waar nu nog 2 bedrijfsruimten staan die worden verhuurd via leegstandbeheer en ook nog 5 vrijstaande woningen en een bedrijsverzamelgebouw.

Het project krijgt 4 woonlagen en parkeren op eigen terrein en ook rond het gebouw, terwijl de bestaande bomen behouden blijven.

Tekst en foto’s Ted van der Loo