De Nationale Zorgreserve is een landelijk netwerk van zorgreservisten die paraat staan om te helpen bij zorgorganisaties in geval van nood. Bijvoorbeeld bij een pandemie, klimaatramp, medische zorg aan vluchtelingen, of andere crisisinzet. Inmiddels hebben bijna 3.700 oud-zorgprofessionals zich aangemeld als zorgreservist.

Bijna drie jaar Nationale Zorgreserve

De Nationale Zorgreserve ontstond in de coronaperiode om hulpvragen en aanbod in de overbelaste zorgsector aan elkaar te verbinden, in januari drie jaar geleden. Deze acute situatie rondom de pandemie is inmiddels niet meer actueel, maar het is juist nu belangrijk voor te bereiden op de toekomst.

Onderzoek: inzet van kennis en ervaring loont

Uit onderzoek van PGGM&CO, IZZ en de Nationale Zorgreserve blijkt dat 58% van de ruim 2.000  (oud-)medewerkers in zorg en welzijn de inzet van kennis en ervaring naast de eigen baan of tijdens het pensioen belangrijk vindt. Ruim een derde doet dit ook (vooral gepensioneerden).

Zij zijn gelukkig met die inzet: driekwart geeft het een 8 of hoger. Dit komt vooral doordat zij op deze manier een betekenisvolle bijdrage leveren aan de maatschappij.

 

Wie kan zich aanmelden?

Zorgreservisten zijn oud-zorgprofessionals met een relevant diploma en werkervaring die in een andere sector zijn gaan werken, of die met pensioen zijn. Aanmelden kan via www.nationalezorgreserve.nl.