Op maandag 13 november vormde vanaf 19.30 uur de centrale hal van het Rodenborch College te Rosmalen het decor voor een lichtjesavond, waar door medewerkers van het Rodenborch en de Lambertuskerk te Rosmalen werd samengewerkt.

Omdat men het belangrijk vond om oog te hebben voor elkaar, werd het idee geboren om stil te staan bij het verlies van onze dierbaren en het samen herdenken enige steun en houvast geeft om het gemis en verdriet niet alleen te hoeven te verwerken.

Tekstueel en muzikaal leverde Rodenborch hun bijdrage, diaken René de Weerd deed namens de parochie het woord, het thema rouw werd belicht door Lilian Arts en muziek centraal stond.

Tekst en foto’s Ted van der Loo  I  www.ros-tvkrant.nl  I  ROS App