De naam was al bekend, maar nu is het officieel. Rick Vermin is gisteren door de Raad van de gemeente ‘s-Hertogenbosch geïnstalleerd als wethouder voor GroenLinks. Rick Vermin (44) was tot kort stadsdeelbestuurder in Amsterdam Oost. Een stadsdeel dat ongeveer net zo groot is als ‘s-Hertogenbosch.

Als bestuurder was hij daar verantwoordelijk voor de portefeuilles openbare ruimte, duurzaamheid, verkeer en vervoer. Nu als wethouder namens GroenLinks gaat hij zich onder andere bezig houden met talentontwikkeling, gezondheid, milieu en knooppunt station: Bosch Centraal.

Voor wethouder Rick Vermin is zijn portefeuille niet helemaal nieuw. Met zijn eerdere ervaring in het sociaal domein kan hij doorbouwen op wat zijn voorganger Ufuk Kâhya al in gang heeft gezet. In het bestuursakkoord staat het helder verwoord: stevig investeren in gelijke kansen voor iedereen. Zodat iedereen volop mee kan doen in onze samenleving.