Paul Logtens (44) is tijdens de ALV van 13 november benoemd als nieuwe voorzitter van OJC ROSMALEN. Logtens neemt het stokje over van de afgetreden Piet van der Plas.

Logtens gaat zich inzetten voor het lange-termijn belang van de vereniging. Met aandacht voor ieders belang, en tegelijkertijd reëel over de mogelijkheden en onmogelijkheden. Ook open communicatie staat hoog op zijn prioriteitenlijst.

“Het voorzitterschap trekt me, omdat ik OJC ROSMALEN een vereniging vind om trots op te zijn; het is méér dan voetbal. Ik vind het een eer te mogen werken aan en met een vereniging waar iedereen zichzelf kan zijn, erbij hoort en gezien wordt. Een vereniging waar men trots is op de geschiedenis en enthousiast over de toekomst. Een vereniging waar de veelzijdigheid elkaar versterkt: prestatie- én breedtesport, jong én oud, mannen- én vrouwenvoetbal, talentvolle leden én leden met een extra uitdaging. Een vereniging die zich met plezier verenigt: voor elkaar, met elkaar.”

Logtens woont in Rosmalen met zijn vrouw Marlou en kinderen Eline (13) en Siem (9). Hij werkt als lid van het College van Bestuur bij de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Hij was als vrijwilliger al actief bij OJC, als trainer van het team van zoon Siem. Het bestuur trok hem altijd al aan en toen de voorzittersrol vacant werd was dat een kans die Logtens niet kon laten lopen.

Naast voorzitter Paul Logtens bestaat het bestuur van OJC uit Bernard Brouwer, William Fabrie en Ludo Kroon. Eén bestuurspositie is nog vacant.

In zijn afscheidsrede memoreerde Piet van der Plas de bijzondere momenten die hij bij ‘zijn club’ heeft meegemaakt. Als voetballer, als vrijwilliger en als lid van het bestuur gedurende maar liefst 21 jaar (waarvan de laatste 8,5 als voorzitter). De vele aanwezigen eerden Piet tot twee keer toe met een staande ovatie. Begin 2024 volgt een passend afscheidsmoment voor de man die zo veel heeft betekend voor de vereniging.